Bel: (0180) 654 855 info@ttkbarendrecht.nl

Energielabels kantoren

Wettelijke energielabels

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Wat betekent dit voor uw kantoor en hoe kan TTK u hierbij helpen?

Meer over energielabels

Een energielabel zegt iets over de energie-zuinigheid van uw kantooromgeving. Zo'n label wordt uitgedrukt als een index-getal. Het getal bepaalt welk label er voor u van toepassing is. De indexering loopt van A t/m G.

De labels D t/m G zitten in de gevarenzone. Per 1 januari 2023 moet elk kantoor met een oppervlakte vanaf 100 vierkante meter minimaal beschikken over een label C. Hierbij hoort een index van 1,3. In de praktijk betekent dit dat vrijwel alle kantoren een label moeten hebben. Alleen de echt kleine kantoorunits vallen hier dan nog buiten.

Zo'n label kan worden afgegeven door een erkend energie-adviseur. TTK is een officieel erkende labeladviseur.

Wie bepaalt die regels?

Zoals bij zoveel wetten en regels voor ondernemers is ook hier de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, de RVO verantwoordelijk voor de regelgeving en het bewaken ervan. Via deze link op rvo.nl komt u meteen op de pagina over energielabels. Hier leest u meer over de regelgeving en de verschillende labels.

Wat kan ik doen voor mijn kantoor?

Wanneer uw kantoor al een energielabel heeft, kunt u dit eenvoudig toetsen aan de regelgeving. Als u niet weet of u een energielabel heeft kunt u dit eerst nagaan op EP-online, ook een website van de Rijksoverheid. Hierop staan alle uitgegeven energielabels en kunt u eenvoudig zoeken op postcode en huisnummer van uw kantoor.

De RVO heeft een handig stappenplan opgesteld, waarmee u alle informatie voorhanden heeft om ruim op tijd klaar te zijn voor 2023. Hierin wordt de maatwerk-/energielabel adviseur ook genoemd. Deze rol kan TTK perfect voor u invullen.

Hoe helpt TTK u aan het juiste energielabel?

Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. TTK kan het hele proces voor u verzorgen en u daarmee alle rompslomp uit handen nemen:

De Erkende Maatregel Lijst verdient nog wat toelichting. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Als u de aanbevolen maatregelen van TTK laat uitvoeren, kunt u ook subsidie ontvangen voor het advies zelf.

Voorkom een boete, begin op tijd!

2023 lijkt nog een eind weg, maar het advies is toch echt om tijdig te beginnen. Zoek in elk geval eens uit hoe de situatie voor uw kantoor op dit moment is. Dan heeft u een vertrekpunt.

Weet u nu al dat uw kantoor niet aan de eisen voldoet, schakel TTK dan tijdig in. Bedenk dat ook het uitvoeren van maatregelen tijd nodig heeft. Voorkom in elk geval de situatie dat u bij niemand meer terecht kunt voor tijdige aanpassing en dus een hele fikse boete riskeert!