Bel: (0180) 654 855 info@ttkbarendrecht.nl

Privacy en Cookies

Uw privacy is ook voor TTK heel belangrijk

TTK kan persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij op de website gebruik van cookies. Hierover willen we u graag duidelijk en transparant informeren.

Hieronder de belangrijkste begrippen in deze context:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en email adres.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Cookies: Met behulp van cookies verzamelen wij verschillende gegevens. Denk aan: IP- adres, paginabezoek(en), besturingssysteem, device, herkomst- en bestemmingspagina’s, klik- en scrollgedrag, etc.

Van wie kunnen wij gegevens verwerken?

TTK verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • klanten;
  • mensen van bedrijven die interesse tonen in onze dienstverlening;
  • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee wij een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad.

Belangrijk: als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers of Uiteindelijk Belanghebbende(n), (ook wel ‘Ultimate Beneficial Owner(s)’ of UBO genoemd) aan ons doorgeeft, bent u verplicht om deze medewerkers of UBO hierover te informeren. U kunt een link naar dit privacystatement aan hen sturen. Deze medewerkers of UBO kunnen dan zien hoe TTK met hun persoonsgegevens omgaat.

Wie is er binnen TTK verantwoordelijk voor de verwerking?

Binnen TTK is Michiel XXXXXX verantwoordelijk aanspreekpunt hiervoor.

U kunt hem mailen via michiel@ttkbarendrecht.nl

Voor welke doeleinden verwerken we gegevens?

1. TTK heeft de gegevens nodig om een relatie met u aan te kunnen gaan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld relevantere informatie sturen als we weten in welke branche u en uw organisatie werkzaam zijn.

2. Wij willen een relatie graag goed onderhouden en opdrachten voor u kunnen uitvoeren. Met uw persoonsgegevens kunnen we contact blijven onderhouden. Om bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen is het nodig om over de naam van een contactpersoon te kunnen beschikken.

3. TTK wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Het is dan van belang te weten aan wie wij passende vragen kunnen stellen.

4. Voor promotie- en marketingdoeleinden. Zo kunnen we u relevante informatie sturen over nieuwe ontwikkelingen en beter inspelen op uw wensen. Hiervoor vragen we overigens altijd eerst toestemming (overeenkomstig de Telecom wet).

5. Voor archiefdoeleinden. Ook al hebben we geen actuele relatie meer, dan gebruiken wij de gegevens graag voor historische of statistische doeleinden.

Hoe behandelen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen TTK kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms schakelt TTK derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een extern bedrijf, nodig voor een project binnen uw organisatie of woning. Of een drukkerij die een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt of een email personaliseert. Wij schakelen alleen derden in als dit past bij het doel waarvoor TTK uw persoonsgegevens heeft verwerkt. Daarnaast kan een derde alleen opdracht van ons krijgen als deze aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij mogelijk inschakelen bij onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij het beheerproces van onze debiteuren. De persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Persoonsgegevens worden door TTK nooit verkocht of verhuurd!

Welke wettelijke regels zijn er in deze context?

Voor de doeleinden die wij met TTK nastreven, houden wij ons aan de volgende, van kracht zijnde, wettelijke bepalingen:

  • De Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG (vanaf 25 mei 2018)
  • De Telecommunicatiewet (inzake e-mailverkeer)

Mag ik weten wat er over mij is vastgelegd?

Jazeker, u kunt een overzicht opvragen. Ook kunt u een verzoek tot wijziging indienen of ons verzoeken uw gegevens geheel te verwijderen.

Wanneer u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Wat doet TTK als dit statement wijzigt?

Dit Statement wordt geactualiseerd bij veranderingen. Bijvoorbeeld wanneer de wijze van verwerking wijzigt of wanneer de wet andere eisen stelt. Middels een Nieuwsbericht op deze website of een email nieuwsbrief, informeren wij u hier tijdig over.