Bel: (0180) 654 855 info@ttkbarendrecht.nl

Subsidies Duurzame Energie

Sinds januari 2016 kunt u subsidie krijgen bij de aanschaf van installaties die helpen bij de energietransitie. Deze zijn afhankelijk van de uitvoering en investering die je doet. Deze subsidies vallen binnen de ISDE-regeling. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland gaat erover. TTK weet er alles van.

Voor wie is de ISDE regeling?

De ISDE-regeling is er voor zakelijke gebruikers. De uitvoering van de regeling is ondergebracht bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, de RVO. Op deze pagina geven we alvast wat highlights. De subsidie aan verenigingen van eigenaars (VvE's) voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten is per januari 2023 overgegaan naar de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaar (SVVE). Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE's nog wel terecht bij ISDE. Kijk gerust op de RVO-site voor alle regelingen.

Algemeen

U kunt subsidie krijgen op investeringen in apparatuur om duurzaam met energie om te gaan. Het gaat hierbij om subsidie op:

 • Zonneboilers
 • Warmtepompen
 • Pelletkachels
 • Biomassaketels

De ISDE-regeling loopt vooralsnog door tot 2030. De subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31-12-2023.
De belangrijkste voorwaarden voor zowel VvE als bedrijven leest u hieronder:

Bedrijven/Vve's:

 • U heeft een geldig KvK-nummer (dit is niet nodig als u een particuliere commerciële verhuurder bent en een warmtepomp en zonneboiler voor het huurpand koopt);
 • U mag nog géén koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt;
 • U laat het apparaat in Nederland installeren;
 • Een apparaat voor nieuwbouw komt niet in aanmerking als dit nodig is om aan de wettelijke BENG-eis te voldoen: zie ook ISDE en de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) berekening.
 • U bent eigenaar van de investering;
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking;
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen;
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring van de subsidie in gebruik. Het kan voorkomen dat dit niet lukt binnen deze termijn. Wilt u uitstel? Meld dit bij RVO.nl onder opgaaf van de reden van vertraging en de geplande realisatiedatum. U overlegt daarbij een (kopie) koopovereenkomst van het te subsidiëren apparaat. RVO.nl kan éénmalig uitstel verlenen. Daarbij geldt de voorwaarde dat er concreet uitzicht bestaat op realisatie binnen een afzienbare en afgesproken termijn. Wanneer het project is gerealiseerd vraagt u de vaststelling aan.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat mag, u doet 1 aanvraag per categorie;
 • Gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen subsidie aanvragen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak;
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. TTK is als zodanig aangemerkt.

De RVO heeft voor de aanvraag een compleet stappenplan opgenomen op haar website. Lees het hier!

TTK richt zich op het leveren en installeren van zonneboilers en warmtepompen. Deze subsidies voor deze 2 soorten lichten we hierna verder toe.

Subsidies warmtepompen

Voor welke warmtepompen kunt u subsidie aanvragen?

 • De warmtepomp moet onderdeel uitmaken van een verwarmingstoestel;
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten;
 • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een produktkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

De warmtepomp moet voorkomen op de lijst van de RVO. Deze wordt voortdurend actueel gehouden. Klik hier om de actuele lijst te bekijken.

Natuurlijk levert TTK alleen apparaten die op de lijst voorkomen.

Subsidiebedrag

Het subsidie bedrag ligt tussen de € 1.000,- en € 2.500. Het exacte bedrag hangt af van het soort warmtepomp en de energiewaarde.

Een duurdere pomp met een hoog vermogen levert meer subsidie op, maar het is niet verstandig om dit als vertrekpunt te nemen.

Subsidies zonneboilers

De zonneboilers waarvoor je subsidie kunt aanvragen:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van maximaal 200 m2.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warm tapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
 • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur. TTK is dit.

De zonneboiler moet voorkomen op de lijst van de RVO. Deze wordt voortdurend actueel gehouden. Klik hier om de actuele lijst te bekijken.

Natuurlijk levert TTK alleen apparaten die op de lijst voorkomen.

Subsidiebedrag

De hoogte van het subsidiebedrag hangt ook hier af van het soort apparaat, de energieprestatie en de jaaropbrengst. Indicatief gaat het om een bedrag vanaf € 500,- per apparaat.